Vuosikertomus 2018
Bittium vuonna 2018
Etusivu   >  Bittium vuonna 2018  >  Konsernin laaja tuloslaskelma

Konsernin laaja tuloslaskelma (MEUR) 

  2018
12 kk
2017
12 kk
     Liikevaihto 62,8 51,6
     Liikevoitto/-tappio 2,8 -6,2
     Rahoitustuotot ja -kulut -0,1 0,4
     Tulos ennen veroja 2,7 -5,8
Kauden tulos jatkuvista toiminnoista 4,0 -4,8
Kauden tulos lopetetuista toiminnoista   1,7 
Kauden tulos 4,0 -3,1
Kauden laaja tulos yhteensä 4,1 -3,2
     
Kauden tuloksen jakautuminen    
     Emoyhtiön omistajille 4,0 -3,1
     
Kauden laajan tuloksen jakautuminen    
     Emoyhtiön omistajille 4,1 -3,2
     
Tulos/osake jatkuvista toiminnoista, EUR 0,113 -0,133