Vuosikertomus 2018
Bittium vuonna 2018
Etusivu   >  Bittium vuonna 2018  >  Taloudellinen kehitys

Taloudellinen kehitys vuonna 2018

Bittiumin tammi–joulukuun 2018 liikevaihto kasvoi 21,7 prosenttia edellisvuodesta 62,8 miljoonaan euroon (51,6 miljoonaa euroa vuonna 2017).

Tuotepohjaisen liikevaihdon osuus liikevaihdosta kasvoi merkittävästi 49,0 prosenttiin ja oli 30,8 miljoonaa euroa (16,3 miljoonaa euroa vuonna 2017). Se syntyi pääosin taktiseen tiedonsiirtoon tarkoitettujen järjestelmien tuotetoimituksista, biosignaalien mittaamiseen ja monitorointiin tarkoitettujen tuotteiden toimituksista, Bittium Tough Mobile- ja Mexsat-puhelimien tuotetoimituksista sekä niihin liittyvien tietoturvaohjelmistojen toimituksista. Palveluliiketoiminnan osuus liikevaihdosta laski 51,0 prosenttiin ja oli 32,1 miljoonaa euroa (34,9 miljoonaa euroa vuonna 2017). Palveluliiketoiminnan liikevaihdon laskuun vaikutti liiketoiminnan luonteelle tyypillinen tuotekehitysprojektien alkamisten ja päättymisten vaihtelu sekä yhtiön omat merkittävät tuotekehitysprojektit, jotka kiinnittävät osaajia sisäiseen tuotekehitykseen.

Liikevoitto oli 2,8 miljoonaa euroa (liiketappio -6,2 miljoonaa euroa, vuonna 2017).

Liiketoiminnan rahavirta oli -0,5 miljoonaa euroa (-0,0 miljoonaa euroa, vuonna 2017). Nettokassavirta oli -32,0 miljoonaa euroa. Nettokassavirta sisältää merkittävimpinä erinä 15,1 miljoonan euron tuotekehitysinvestoinnit omiin tuotteisiin ja 10,7 miljoonan euron osingonmaksun (-32,0 miljoonaa euroa vuonna 2017; sisältäen merkittävimpinä erinä 5,8 miljoonan euron investoinnit omien tuotteiden tuotekehityksen, huhtikuussa toteutetun 10,7 miljoonan euron osingonmaksun ja investoinnit yhtiön uusiin toimitiloihin Oulussa).

Omavaraisuusaste oli 84,7 prosenttia (85,6 prosenttia, 31.12.2017) ja nettovelkaantumisaste -26,7 prosenttia (-52,9 prosenttia, 31.12.2017).

Tutkimus ja tuotekehitys

Bittium jatkoi investointeja omien tuotteiden ja tuotealustojen kehittämiseksi ja investoinnit kasvoivat merkittävästi vuoden 2018 aikana. Tutkimus- ja tuotekehitysmenot olivat 21,6 miljoonaa euroa (15,0 miljoonaa euroa vuonna 2017), mikä olii 34,4 prosenttia liikevaihdosta (29,1 prosenttia vuonna 2017). T&K-investoinneista 15,1 miljoonaa euroa aktivoitiin taseeseen (5,8 miljoonaa euroa vuonna 2017). Aktivoitujen T&K-investointien määrä taseessa vuoden 2018 lopussa oli 26,6 miljoonaa euroa (11,9 miljoonaa euroa vuonna 2017).