Vuosikertomus 2018
Selvitys hallinto- ja ohjausjärjestelmästä 
tilikaudelta 1.1.-31.12.2018
Etusivu   >  Hallinto- ja ohjausjärjestelmä  >  Tilintarkastajan valitseminen ja palkkiot

Tilintarkastajan valitseminen ja palkkiot

Yhtiössä on yksi KHT-tasoinen tilintarkastaja, ja mikäli tilintarkastaja ei ole laissa tarkoitettu tilintarkastusyhteisö, valitaan yksi varatilintarkastaja. Tilintarkastajan toimikausi päättyy ensimmäisen vaalia seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä.

Varsinainen yhtiökokous 2018 valitsi Yhtiön tilintarkastajaksi uudelleen KHT-yhteisö Ernst & Young Oy:n, KHT Juhani Rönkön päävastuullisena tilintarkastajana. Varsinainen yhtiökokous päätti, että tilintarkastajalle maksetaan palkkio tilintarkastajan kohtuullisen laskun mukaan.

Tilintarkastajien palkkiot vuonna 2018 olivat 112 000 euroa (133 000 euroa vuonna 2017). Kokonaispalkkioista tilintarkastuksen osuus oli 90 000 euroa (93 000 euroa vuonna 2017), veroneuvonnan osuus 16 000 euroa (29 000 euroa vuonna 2017) ja muiden palveluiden osuus 6 000 euroa (11 000 euroa vuonna 2017).