Vuosikertomus 2018
Hallituksen toimintakertomus
Etusivu   >  Hallituksen toimintakertomus  >  Tutkimus- ja tuotekehitystoiminta

Tutkimus- ja tuotekehitystoiminta

Bittium jatkoi merkittäviä investointeja omien tuotteiden ja tuotealustojen kehittämiseksi. Tammi-joulukuussa 2018 investoinnit olivat 34,4 prosenttia liikevaihdosta.

Tuotekehitysinvestoinnit kohdistuivat pääsääntöisesti puolustusteollisuuden tuotevalikoiman laajentamiseen taktisessa viestinnässä ja erilaisten viranomais- ja erikoispäätelaitteiden sekä niitä tukevien ohjelmistojen tuotekehitykseen. Vuonna 2017 Bittium aloitti ohjelmistoradiopohjaisten taktisten radioiden Bittium Tough SDR -tuoteperheen kehittämisen. Tuoteperheeseen kuuluvat Bittium Tough SDR Handheld -käsiradio ja Bittium Tough SDR Vehicular -ajoneuvoradio. Lisäksi Bittium jatkoi tietoturvallisten älypuhelimien ja niihin liittyvien tietoturvaohjelmistojen kehitystä. Investointeja jatkettiin myös biosignaalien mittaamiseen ja monitorointiin tarkoitettujen tuotteiden edelleen kehittämiseen.

Aktivoidut tuotekehitysmenot koostuvat taktisen kommunikaation käsi- ja ajoneuvoradioiden kehittämiseen liittyvistä investoinneista, tietoturvallisten puhelimien ja -ohjelmistojen, sekä biosignaalien mittaamiseen ja monitorointiin tarkoitettujen tuotteiden jatkokehittämiseen liittyvistä investoinneista. Aktivoitujen tuotekehitysmenojen poistosuunnitelmia on päivitetty marraskuusta 2018 alkaen siten, että kehitysmenojen poistosuunnitelmat perustuvat ajan kulumiseen. Aiemmin osassa hankkeista kehitysmenon poistosuunnitelma perustui hankkeen tuotantomääräennusteisiin. Päivitys parantaa suunnitelman mukaisten poistojen kohdentumista tarkastelukausille. Poistosuunnitelman muutoksella ei ole merkitystä vertailuvuosien arviointiin.

 

Tutkimus- ja tuotekehitysmenot, MEUR  2018
12 kk
2017
12 kk
Tutkimus- ja tuotekehitysmenot yhteensä 21,6 15,0
Aktivoitu taseeseen -15,1 -5,8
Kauden poistot ja arvonalentumiset tuotekehitysaktiivasta 0,4 0,3
Tuloslaskelmaan sisältyy kuluksi kirjattuja tutkimus- ja tuotekehitysmenoja 6,9 9,6
Tutkimus- ja tuotekehityspanostukset, % liikevaihdosta 34,4 % 29,1 %

 

Aktivoitujen tutkimus- ja tuotekehitysmenojen määrä taseessa, MEUR  2018
12 kk
2017
12 kk
Hankintameno kauden alussa 11,9 6,4
Lisäykset kauden aikana 15,1 5,8
Liiketoimintojen hankinta    
Kauden poistot -0,4 -0,3
Kirjanpitoarvo kauden lopussa 26,6 11,9