Vuosikertomus 2018
Vastuullisuus Bittiumilla 2018
Etusivu   >  Vastuullisuus  >  Vastuullisuuden painopistealueet

Vastuullisuuden painopistealueet

Olemme tunnistaneet seuraavat vastuullisuuden osa-alueet liiketoimintamme kannalta olennaisiksi ja määritelleet ne vastuullisuuden painopistealueiksemme. Seuraamme kunkin painopistealueen edistymistä valituin mittarein ja kehitämme toimintaamme ja suorituskykyämme jatkuvasti.

Innovatiiviset ja kehittyvät ihmiset

  • Huolehdimme henkilöstömme hyvinvoinnista ja jaksamisesta
  • Panostamme osaamisen ja esimiestaitojen kehittämiseen
  • Edistämme avointa, tasa-arvoista ja monimuotoista työkulttuuria

Luottamukselliset asiakassuhteet ja tietoturvalliset tuotteet

  • Vastaamme asiakkaidemme toimialaan ja teknologiaan liittyviin erityisvaatimuksiin (laatu ja turvallisuus)
  • Panostamme innovatiiviseen ja ketterään tuotekehitykseen
  • Huolehdimme hankintaketjumme vastuullisuudesta

Yrityskansalaisuus ja vastuullinen liiketoimintatapa

  • Käymme avointa vuoropuhelua sidosryhmiemme kanssa ja tuemme paikallisia yhteisöjä, joissa toimimme
  • Noudatamme vastuullista liiketoimintatapaa
  • Luomme lisäarvoa sidosryhmille kannattavan ja kestävän liiketoiminnan kautta

Edellä mainittujen painopistealueiden lisäksi taloudellinen ja ympäristövastuu on tärkeä osa vastuullista ja kestävää liiketoimintaamme. Olemme kuvanneet yhtiömme taloudellista vaikuttavuutta tarkemmin osiossa ´Liiketoiminta ja toimintaympäristö´.

Olemme myös peilanneet painopistealueiden teemoja YK:n kestävän kehityksen mukaisiin tavoitteisiin (SDG) ja tunnistaneet yhtiömme toiminnalle olennaisimmat tavoitteet:

3    Terveyttä ja hyvinvointia
9    Kestävää teollisuutta, innovaatioita ja infrastruktuureja
13  Ilmastotekoja
17  Yhteistyö ja kumppanuus