Vuosikertomus 2018
Vastuullisuus Bittiumilla 2018
Etusivu   >  Vastuullisuus  >  Vastuullisuus Bittiumilla

Vastuullisuus Bittiumilla

Bittium on globaali teknologiayritys, jonka vastuullisuus todentuu sen toiminnassa, tuotteiden elinkaaressa, hankintaketjussa sekä tavassa luoda arvoa ympäröivään yhteiskuntaan.

Yritysvastuumme perustuu yhtiön strategiaan ja arvoihin. Keskitymme aktiivisesti meille tärkeisiin vastuullisuuden painopistealueisiin, jotka ovat

  • innovatiiviset ja kehittyvät ihmiset;
  • luottamukselliset asiakassuhteet ja tietoturvalliset tuotteet; sekä
  • yrityskansalaisuus ja vastuullinen liiketoimintatapa.

Liiketoimintamme tärkeimmät voimavarat ovat osaavat ihmiset, monimuotoinen ja syrjimätön työyhteisö sekä henkilöstön hyvinvoinnista ja osaamisesta huolehtiminen. Tarjoamme työntekijöillemme haastavia ja innostavia töitä, ja sitoudumme tukemaan heidän kehittymistään sekä panostamaan heidän hyvinvointiinsa. Vaalimme avointa yrityskulttuuria ja hyvää työilmapiiriä.

Olemme kaikille sidosryhmillemme luotettava toimija. Toimintaamme sidosryhmien kanssa ohjaa hyvä hallintotapa, eettiset periaatteet ja menettelytavat (Code of Conduct). Asiakassuhteissa vastuullisuus näkyy tavoissamme toimia, tuotteiden laadussa ja luottamuksellisissa asiakassuhteissa. Yrityksemme liiketoiminnan lähtökohtana on luottamus.

Vastuullinen liiketoimintatapa on toimintamme perusta. Se auttaa riskienhallinnassa ja on meille sekä arvo että kilpailuetu. Vastuullisuus auttaa meitä pitkän tähtäimen arvonluonnissa.