Vuosikertomus 2018
Hallituksen toimintakertomus
Etusivu   >  Hallituksen toimintakertomus  >  Vuosi 2018 lyhyesti  >  Taloudellinen kehitys 2018

Taloudellinen kehitys 2018

Konsernin laaja tuloslaskelma, MEUR 2018 2017
  12 kk 12 kk
     Liikevaihto 62,8 51,6
     Liikevoitto / -tappio 2,8 -6,2
     Rahoitustuotot ja -kulut -0,1 0,4
     Tulos ennen veroja 2,7 -5,8
Kauden tulos jatkuvista toiminnoista 4,0 -4,8
Kauden tulos lopetetuista toiminnoista 0,0 1,7
Kauden tulos 4,0 -3,1
Kauden laaja tulos yhteensä 4,1 -3,2
     
Kauden tuloksen jakautuminen    
     Emoyhtiön omistajille 4,0 -3,1
Kauden laajan tuloksen jakautuminen    
     Emoyhtiön omistajille 4,1 -3,2
     
Tulos / osake jatkuvista toiminnoista, EUR 0,113 -0,133
  • Liiketoiminnan rahavirta oli -0,5 miljoonaa euroa (-0,0 miljoonaa euroa vuonna 2017).

  • Nettokassavirta oli -32,0 miljoonaa euroa. Nettokassavirta sisältää merkittävimpinä erinä 15,1 miljoonan euron tuotekehitysinvestoinnit omiin tuotteisiin ja 10,7 miljoonan euron osingonmaksun (-32,0 miljoonaa euroa vuonna 2017, sisältäen merkittävimpinä erinä 5,8 miljoonan euron investoinnit omien tuotteiden tuotekehitykseen, huhtikuussa toteutetun 10,7 miljoonan euron osingonmaksun ja investoinnit yhtiön uusiin toimitiloihin Oulussa).

  • Omavaraisuusaste oli 84,7 prosenttia (85,6 prosenttia 31.12.2017).

  • Nettovelkaantumisaste oli -26,7 prosenttia (-52,9 prosenttia 31.12.2017).

Vertailu puolivuosittain

Konsernin liikevaihto ja liiketulos, MEUR  2H/18 1H/18 2H/17 1H/17
Liikevaihto 34,5 28,3 24,5 27,1
Liikevoitto/-tappio 3,7 -0,8 -3,4 -2,8
Tulos ennen veroja 3,5 -0,8 -3,4 -2,4
Katsauskauden tulos 4,8 -0,8 -2,4 -2,4
         
Tuote- ja palveluliikevaihdon jakautuminen, MEUR  2H/18 1H/18 2H/17 1H/17
Tuoteliikevaihto 19,0 11,8 9,1 7,2
  54,9 % 41,8 % 37,2 % 26,5 %
Palveluliikevaihto 15,6 16,5 15,2 19,7
  45,1 % 58,2 % 62,0 % 72,2 %
Muu liikevaihto     0,2 0,2
      0,8 % 0,7 %
  
Liikevaihto markkina-alueittain, MEUR ja %  2H/18 1H/18 2H/17 1H/17
Aasia 0,4
1,1 %
0,4
1,7 %
1,0
4,2 %
0,3
1,1 %
Amerikat
 
5,0
14,6 %
3,0
10,6 %
1,4
5,8 %
4,5
16,4 %
Eurooppa
 
29,1
84,2 %
24,8
87,7%
22,0
90,0 %
22,4
82,5 %