Vuosikertomus 2018
Osakkeenomistajat
Etusivu   >  Osakkeenomistajat  >  Osakkeet ja osakkeenomistajat  >  Hallitusten jäsenten ja toimitusjohtajan osakkeiden omistus

Hallitusten jäsenten ja toimitusjohtajan osakkeiden omistus

Hallituksen jäsenet, toimitusjohtaja sekä heidän määräysvaltayhteisönsä omistivat vuoden 2018 lopussa yhteensä 1 541 966 osaketta, joka vastaa 4,3 prosentin omistusosuutta yhtiön liikkeelle laskemista osakkeista.